Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Izba Regionalna jest integralną częścią Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich od 1993 roku. Jesteśmy spadkobiercami zbiorów i kontunuatorami działalności trzech organizacji społecznych działających w Piekarach Śląskich w XX wieku: Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Piekarskiej, Stowarzyszenia Miłośników Piekar Śląskich i Kółka Miłośników Piekar Śląskich.

Choć stanowimy jedną z agend biblioteki publicznej, umownie jesteśmy hybrydowym organizmem, który łączy funkcje czterech instytucji kultury nazywanych w dyskursie naukowym i publicystycznym sektorem GLAM (skrót z ang. od słów Galleries, Libraries, Archives, Museums).

Poprzez swoją działalność spełniamy rolę:

 • galerii sztuki - organizując wystawy
 • biblioteki - gromadząc książki i dokumenty życia społecznego
 • archiwum - przechowując dokumenty
 • muzeum - gromadząc i udostępniając zabytkowe eksponaty

W sensie formalno-prawnym nie jesteśmy jednak w pełni żadnym z wyżej wymienionych podmiotów. Najbliżej jest nam do spełnienia kryterium muzem miejskiego, ale najcześciej posługujemy się pojęciem archiwum społecznego, którego podstawowym wyróżnikiem jest współuczestniczenie lokalnego społeczeństwa w tworzeniu, opracowywaniu i kształtowaniu naszego zasobu. W naszym przypadku są to mieszkańcy miasta Piekary Śląskie i jego obiecnych dzielnic, będących przed laty osobnymi jednostkami terytorialnymi (Szarlej, Wielkie Piekary, Brzozowice-Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka, Kozłowa Góra, Kolonia Józefka).

Izba Regionalna w Piekarach Śląskich to coś więcej niż tylko miejsce przechowywania zbiorów podarowanych przez mieszkańców. To miejsce z szeroką gamą pomysłów na zabezpieczenie, podtrzymanie i popularyzację lokalnej tradycji i historii. To miejsce oferujące przestrzeń do spotkań, wystaw i czerpania przyjemności z odkrywania historii. Nasza placówka to miejsce ciągłego rozwoju i podążania z duchem czasu, miejsce otwarte nie zamykające się w czterech ścianach. Aby dobrze realizować wyżej wymienione założenia Izba Regionalna, posiadając wręcz minimalne nakłady finansowe, zarówno 25 lat temu jak i dziś, poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów prowadziła i nadal prowadzi szeroką działalność, na którą składają się:

 • organizacja wystawy stałej,
 • organizacja wystaw czasowych,
 • informacja regionalna,
 • edukacja dzieci i młodzieży,
 • przygotowywanie i realizacja projektów historycznych,
 • działalność publicystyczna, naukowa i popularnonaukowa,
 • działalność popularyzatorska na konferencjach, szkoleniach i seminariach,
 • promocja idei archiwistyki społecznej w mediach społecznościowych,
 • współpraca z lokalnymi mediami

Dbamy, by historyczne zbiory, o często unikatowych walorach regionalnych nie zostały rozproszone i nie trafiły na komercyjny rynek kolekcjonerski. Naszą ideą jest otwartość na odbiorców. Zamknięcie zbiorów pod kluczem w piwnicach, strychach i szufladach prywatnych domów jest nie po drodze z naszą wizją. Nadrzędnym zadaniem, jakie przed sobą stawiamy jest bezpłatne upowszechnianie wszystkich zbiorów Izby Regionalnej na wystawach, w bibliotece cyfrowej, mediach społecznościowych i publikacjach, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem o ochronie danych osobowych, prawem do prywatności i prawem autorskim.

Całość prac merytorycznych Izby Regionalnej koordynuje mgr Łukasz Żywulski (instruktor@biblioteka.piekary.pl, tel. 32 767 59 75).  

W pracach organizacyjnych Izby Regionalnej uczestniczą:

mgr Justyna Kańtoch - digitalizacja i opracowanie zbiorów
mgr Jacek Kupka - publikacja zbiorów w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

Nadzór nad prawidłową działalnością placówki sprawuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich.